Info for kayakers joining Soča source-to-sea action in SLO&ENG

Vsa navodila tule:

SOČA OD IZVIRA DO MORJA

30. marec – 2. april

4 dnevi, 138 kilometrov v čolnu, 990m spusta

 

DAN 1 – Četrtek, 30. marec / 15 km v kajaku

10:00 zbor pri Koči pri izviru Soče (Trenta 72, 5232 Soča)

11:00 tiskovna konfernca in druženje pri domu TNP Trenta (Trenta 31, SI-5232, Soča)

13:00 začetek veslanja pri velikih koritih Soče (veslanje težavnosti III)

17:30 zaključek veslanja v Čezsoči (Prijon sport center, Čezsoča 12b, 5230 Bovec)

18:00 zbor v Prijon sport centru, večerja za vse veslače, pohodnike in kolesarje

20:00 okrogla miza v Stergulčevi hiši (Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec)

22:00 prenočitev v šotorih v Prijon sport center kampu

 

DAN 2 – Petek, 31. marec / 35 km v kajaku

8:30 otroci iz OŠ Bovec predstavijo svoje ideje o Soči in Učji na mostu v Čezsoči

09:30 začetek veslanja pri mostu v Čezsoči (do Trnovega težavnost veslanja III)

12:30 postanek pri mostu na Trnovem (večina veslačev se z avti nato prepelje do Otone ali Kobarida)

14:00 kosilo za vse veslače, pohodnike in kolesarje v Kampu Koren (Ladra 1b, 5222 Kobarid)

15:00 začetek veslanja iz Kampa Koren (težavnost veslanja II)

17:00 srečanje z ribiči iz Ribiške družine Tolmin (pri mostu v Tolminu)

17:30 konec veslanja na piknik prostoru Labrca (Volče 87, 5220 Tolmin)

18:30 večerja za vse veslače, pohodnike in kolesarje

20:00 pričetek večernega dogajanja v Labrci (ogled filma)

22:00 koncert skupine Midnight Lightning (Prisomojeni profesorji bluesa) in zabava v Labrci

24:00 prenočitev v šotorih na piknik prostoru Labrca

 

DAN 3 – Sobota, 1. april / 30 km v kajaku

8:00 začetek veslanja iz Labrce za hitre veslače – max 10 ljudi (veslanje težavnosti II, vse jezove prenesemo)

10:00 vsi veslači se srečajo za jezom Podselo, skupinska slika

13:00 postanek v Kanalu ob Soči (priložnost za kosilo)

17:30 konec veslanja pri jezu Solkan

18:30 večerja za veslače in kolesarje v Restavraciji Žogica (Soška cesta 52, 5250 Solkan)

20:00 večerni dogodek v Restavraciji Žogica

21:00 koncert skupine Nesesari Kakalulu

24:00 prenočitev v šotorih pri Restavraciji Žogica

 

DAN 4 – Nedelja, 2. april / 45 km v kajaku

9:00 začetek veslanja pri Restavraciji Žogica, Solkan

9:30 srečanje s kajakaši, ki trenirajo slalom, na kajak slalom progi v Solkanu

10:00 pričetek veslanja iz Kajak kluba Solkan (veslanje težavnosti II, vse jezove prenesemo)

17-18 voden izlet opazovanja ptic v delti Soče/Isonzo (Località Cona, 34079 Staranzano GO, Italia)

16-18 veslači pridejo do Jadranskega morja v delti Soče

16-18 pozdrav in srečanje z veslači v delti Isonzo (Hotel Caneo, Str. del Caneo, 1, 34073 Grado, Italia)

19:00 konec dogodka Soča od izvira do izliva, možnost prenočitve v Hotelu Caneo

 

INFORMACIJE ZA KAJAKAŠE:

OSNOVNE INFORMACIJE

– obvezna uporaba popolne opreme za vse udeležence (čelada, rešilni jopič)

– težavnost veslanja večinoma ne bo presegala III-IV stopnje, razen odsek katarakta (IV-V), bo pa vse dni veslanje zelo dolgo in naporno

– akcija ni primerna za popolne začetnike

– bolj izkušeni kajakaši pomagajo/pazijo na manj izkušene

– s seboj imamo vso varnostno opremo (reševalne vrvi, prva pomoč)

– prvi dan veslanja veslamo celotni odsek

– drugi dan veslanja večina kajakašev izpusti odsek velikega kanjona (Katarakt) in se ostali karavani pridruži pri tolmunu Otona ali v kampu Koren Kobarid

– tretji dan večina kajakašev prične z veslanjem pod jezom Podselo, kasneje peš prenesmo jez Ajba in Solkan (za vsakega 15 min hoje s kajaki na ramah)

– četrti dan prenesmo 5 jezov na Italijanski strani, po zadnjem jezu v koritu Soče ni več vode, zato bomo organizirali prevoz do lokacije, kjer se voda spet pojavi (če imate možnost pomagati s prevozi bi bilo to super). V večernih urah (cca. 18:30 bomo dosegli morje)

PREVOZI/SHUTTLE

– organizirali se bomo po kajakaškem principu – vsak, ki lahko, pomaga po svojih močeh.

– na zaključku vsakega dne bomo uredili prevoz za šoferje avtomobilov nazaj na štartno mesto, da se vsi avtomobili prepeljejo na lokacijo večernega dogodka in potem naslednji dan ponovimo vajo

– opremo za kampiranje imejte v avtomobilih

– zadnji dan se bomo organizirali tako, da se vsi vrnete do avtomobilov, ki bodo parkirani pred restavracijo Žogica v Solkanu, BRT ekipa namreč ostane na izlivu Soče

KAMPIRANJE

– vse 3 noči je kampiranje brezplačno

– v vseh treh ‘kampih’ bodo na razpolago pitna voda, sanitarije in tuši

– lokacije kampov:

  1. dan – kamp Prijon, Čezsoča / 2. dan – piknik prostor Labrca, Tolmin / 3. Dan – Oštarija Žogica, Solkan

– vsak prinese lastno kamping opremo (šotor, podloga, spalna vreča)

PREHRANA

– zaključek veslanja 1. dan: golaž v kampu Prijon Čezsoča – brezplačno

– vmesni postanek veslanja 2. dan: pasulj v kampu Koren Kobarid – brezplačno

– zaključek veslanja 2. dan: testenine na piknik prostoru Labrca – brezplačno

– vmesni postanek veslanja 3. dan: pekarna v Kanalu – vsak sam plača svojo izbiro

– zaključek veslanja 3. dan: mesni in vegetarijanski meni v restavraciji Žogica – 5 EUR

– zaključek veslanja 4. dan: vsak sam poskrbi za prehrano

– za zajtrke poskrbi vsak sam

 

KONTAKT: Rok Rozman (051 421 303) / Andraž Krpič (040 590 665) / Urška Petrič (040 828 757)

 

 

All informations here:

Soča source-to-sea action

March 30th – April 2nd

4 days, 138 kilometers in a boat, 990m of descent

 

DAY 1 – Thursday, March 30th / 15 km in a kayak

10:00 everyone meets at Koča pri izviru Soče (Trenta 72, 5232 Soča)

11:00 press conference at Triglav NP infocenter Trenta (Trenta 31, SI-5232, Soča)

13:00 start of paddling from Velika korita Soče (class III)

16:00 start of Soča trail walk, start of cycling trip

17:30 end of paddling at Čezsoča (Prijon sport center, Čezsoča 12b, 5230 Bovec)

18:00 we all meet at Prijon sport center, dinner for all paddlers, hikers, cyclists

20:00 round table at Stergulčeva hiša (Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec)

22:00 overnight in tents at Prijon sport center campsite

 

DAY 2 – Friday, March 31st / 35 km in a kayak

8:30 event for Soča and Učja with OŠ Bovec kids at Čezsoča bridge

09:30 start of paddling from Čezsoča bridge

12:30 start of Soča trail walk, Trnovo – Kobarid

12:30 stop at Trnovo bridge

14:00 lunch for for all paddlers, hikers, cyclists at Kamp Koren (Ladra 1b, 5222 Kobarid)

15:00 start of paddling from Kamp Koren

17:00 meeting with fishermen from fishing club Tolmin (at Tolmin bridge)

17:30 end of paddling at Labrca picnic place (Volče 87, 5220 Tolmin)

18:30 dinner for dinner for all paddlers, hikers, cyclists

20:00 start of evening event at Labrca (movie screening)

22:00 live concert and party at Labrca – band Midnight Ligthnin’

24:00 overnight in tents at Labrca picnic place

 

DAY 3 – Saturday, April 1st / 30 km in a kayak

8:00 start of paddling from Labrca

10:00 kayakers meet downstream dam Podselo, group photo

13:00 stop at Kanal ob Soči (opportunity for lunch)

17:30 end of paddling at dam Solkan

18:30 dinner for paddlers and cyclists at Restaurant Žogica (Soška cesta 52, 5250 Solkan)

20:00 evening event at Restaurant Žogica

21:00 live concert – band Nesesari Kakalulu

24:00 overnight in tents at Restaurant Žogica

 

DAY 4 – Sunday, April 2nd / 45 km in a kayak

9:00 start of paddling from Restaurant Žogica, Solkan

9:30 meeting with slalom kayakers at kayak slalom course

10:00 start of paddling from kayak club

17-18 birdwatching trip at Soča/Isonzo delta (Località Cona, 34079 Staranzano GO, Italia)

16-18 kayakers reach the Adriatic sea at Isonzo delta

16-18 meet and greet kayakers at Isonzo delta (Hotel Caneo, Str. del Caneo, 1, 34073 Grado, Italia)

19:00 end of Soča source-to-sea event

 

INFORMATION FOR KAYAKERS:

BASIC INFORMATION

– mandatory use of all kayaking equipment for all participants (helmet, life vest – PFD)

– whitewater level will not exceed class III-IV, except calss IV-V in big gorge, anyhow expect up to 8 hours of paddling per day

– not for total beginners

– more experienced kayakers help / watch over less experienced kayakers

– everybody has his own safety gear (safety rope, first aid kit)

– first day we paddle whole section

– second day most of the paddlers will NOT paddle Soča canyon (Katarakt) and will rejoin the group at Otona section or camp Koren Kobarid

– third day we will paddle from under the dam Podselo, and later we will portage the dam Ajba and Solkan (15min portage each)

– fourth day we will portage 5 dams on Italian side. After the last dam there is no more water in Soča canyon so we will organize the transport to location at which water appears again (if you can help with the transport that would be great). In the evening we should reach the sea (cca. 18:30)

TRANSFERS/SHUTTLE

– we will organize by kayaking principal – anyone that can help with the transport is welcome.

– at the end of each day we will have shuttle to the put in for all the drivers, so we can get all the cars to the location of evening event. Next day we will repeat the exercise.

– keep your camping gear in your cars

– on the last day we will organize shuttle back to your cars which will be parked at restaurant Žogica in Solkan, because BRT team will stay at Soča river mouth.

CAMPING

– free camping for all three nights

– there is drinkable water, restrooms and shower available in all three camps

– camp locations:

  1. day – camp Prijon, Čezsoča / 2. day – picnic spot Labrca, Tolmin / 3. day – restaurant Žogica, Solkan

– bring your own camping gear (tent, thermarest, sleeping bag)

FOOD

– end of paddling 1. day: goulash at camp Prijon Čezsoča – free

– rest stop between paddling 2. day: stew “pasulj” at camp Koren Kobarid – free

– end of paddling 2. day: pasta at picnic spot Labrca – free

– rest stop between paddling 3. day: bakery at Kanalu – self paid

– end of paddling 3. day : meat and vegetarian menu at restaurant Žogica – 5 EUR

– end of paddling 4. day: take care for the food by yourself

– breakfast is not organized

 

CONTACT: Rok Rozman (051 421 303) / Andraž Krpič (040 590 665) / Urška Petrič (040 828 757)

 

 Led byPROJECT’S SUPPORTERS


balkan rivers tour 2

30.3. — 1.5. 2017